Ateneu Les Bases
Inici   »  ATENEU   »  Normativa Ateneu   »  Normativa Espai Pilates Ateneu

Normativa Espai Pilates Ateneu

NORMATIVA ESPAI PILATES ATENEU

Ateneu Les Bases A.I.E es reserva el dret d’anul·lar sessions i/o fer els canvis de tècnics oportuns en funció de les necessitats d’empresa.

 

SESSIONS I DIES D’ACTIVITAT

 

L’activitat comença el primer dia laborable de setembre  i finalitza el darrer dia laborable de juliol.

Els festius oficials no hi ha activitat de pilates reformer i no es recuperen.

Les vigílies dels festius oficials la darrera sessió de pilates reformer serà la que comença a les 19.00 h. Les sessions de les 20.00 h i les 21.00 que no es puguin dur a terme es descomptaran de la quota mensual.

Les sessions a les que no s’assisteixi només es podran recuperar en cas de malaltia, lesió o força major i sempre comunicant-ho amb un mínim de 48 h d’antelació  al correu espaipilatesateneu@gmail.com

En cas que per força major sigui Ateneu qui no pugui donar el servei, les sessions que no s’hagin pogut dur a terme en el transcurs del mes seran descomptades en la quota del mes següent.

 

BAIXA DE L’ACTIVITAT

 

La baixa de l’activitat s’haurà de sol·licitar abans del dia 20 del mes anterior  i es pot fer presencialment a la recepció del centre o bé mitjançant el correu espaipilatesateneu@gmail.com

La baixa de l’activitat suposa la pèrdua de la plaça.

 

BAIXA TEMPORAL

Només es podrà sol·licitar la baixa temporal de l’activitat, per una  causa justificada, ja sigui per malaltia, lesió o força major. En aquests casos es podrà sol·licitar la baixa temporal per un període màxim de 3 mesos i es girarà un rebut mensual del 25% de la quota habitual per no perdre la plaça.

 

RESERVA DE PLAÇA

Els mesos de juny i juliol es duran a terme les renovacions de plaça pel curs següent. Per fer la reserva de plaça s’haurà d’emplenar el full de renovació i es girarà un rebut de 20 € el mes d’agost. Aquest 20 € seran descomptats en el primer rebut del curs (mes de setembre) i no es retornaran en cas que l’usuari es doni de baixa i no comenci l’activitat.

 

COMUNICACIÓ ESTUDI PILATES REFORMER I USUARI/A

 

Qualsevol tipus de comunicació entre l’usuari/a i l’estudi pilates-reformer haurà de ser mitjançant el correu electrònic espaipilatesateneu@gmail.com