Ateneu Les Bases
Inici   »  ATENEU   »  Normativa Ateneu   »  Normativa Lloguer d'espais

Normativa Lloguer d'espais

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL LLOGUER D’ESPAIS

 

 

1. L'activitat desenvolupada dins l'espai ha d'iniciar-se i finalitzar-se dins dels horaris d'obertura i tancament de les instal·lacions:
De dilluns a divendres de 6.30 h a 22.30 h. Dissabtes de 7.30 a 20.30 h.
Diumenges i festius: de 9 a 14 h. Vigílies de festiu: fins a les 20.30 h.
Dies especials (5 de gener, 24 i 31 de desembre, i els tres primers dissabtes d'agost): fins a les 15 h.
Dies de tancament: 25 i 26 de desembre i 1 de gener.

 

2. En cas de que l'activitat es desenvolupi fora de l'horari del centre o aquest s'hagi de perllongar, els sol·licitants es faran càrrec del pagament de les despeses d'hores extra del personal i de l’ampliació de l'horari emprat, comptabilitzant-se les fraccions de 30’ en 30’.

 

3. Les activitats realitzades durant el lloguer s’hauran d’ajustar a la llei, per tant no es podran fer actes que facin apologia de la violència, intolerància, etc., o que discriminin per contingut o dret d’accés a ningú per causa de gènere, ètnia, cultura o religió.

 

4. La sol·licitud d’espai haurà de cursar-se dins dels terminis especificats en cada cas.

 

5. Ateneu les Bases confirmarà al sol·licitant les reserves acceptades, on hi constarà l'import que s’haurà de pagar per la totalitat dels serveis demanats.


6. La utilització dels espais disponibles d'Ateneu Les Bases comporta el pagament de les tarifes establertes en el contracte de lloguer, i aquest podrà ser anul·lat en cas que l'arrendatari no compleixi aquest requisit.

 

7. No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una entitat diferent de la qual consta en el full de sol·licitud, ni la realització d’una activitat diferent de la descrita en el protocol de reserva.

 

8. Els canvis respecte a la sol·licitud original, requereixen la realització d'una nova sol·licitud, i anul·len l'anterior

 

9. Ateneu Les Bases no disposa de personal de consergeria, per tant, l'adequació i preparació de la sala, així com la recollida per deixar-la com estava, i la recollida de brossa, en el cas que sigui necessària, anirà a càrrec dels mateixos organitzadors de l'acte.

 

10. El sol·licitant ha d’assumir els costos de neteja de l’espai utilitzat, en cas necessari, per càtering o similar.

 

11. Ateneu Les Bases no es fa responsable dels danys o la pèrdua dels objectes personals o empresarials que l'arrendatari del lloguer, o els membres participants en l'activitat, utilitzin dins les instal·lacions d'Ateneu Les Bases.


12. L’entitat arrendatària assumeix la responsabilitat de l'acte i dels danys civils que les activitats realitzades puguin ocasionar, també a les instal·lacions com als objectes i/o al mobiliari.


13. L'arrendatari es farà càrrec del cost de la reparació o substitució del material utilitzat en cas de mal ús.

 

14. L’entitat arrendatària es compromet a respectar l’aforament autoritzat dels espais.


15. Els espais de l'Ateneu les Bases són espais lliures de fum.

 

16. La cessió d'espai a una mateixa entitat encara que tingui caràcter periòdic no suposarà en cap cas la possibilitat d'establir l'acció permanentment al Centre, i la reserva d’espai s’haurà de renovar cada temporada amb data d' inici i fi.

 

17. En els lloguers de temporada, els dies festius que coincideixin amb dies contractats, queden exemptes del lloguer.

 

18. Les entitats, grups, associacions no podran fer compravenda de serveis, productes i objectes, sense el permís exprés corresponent per part de la direcció del centre i dins del marc legal d'impostos d'IVA.

 

19. L’entitat arrendatària en el cas d'editar material de difusió de l'acte, acompanyarà la sol·licitud de reserva de l’espai amb els formats, texts i tractament de la mateixa, i es farà responsable de la seva distribució dins de l’acompliment de la normativa municipal, i del centre, de distribució de publicitat.

 

20. En la difusió que l'arrendatari publiqui de l'activitat, no hi podrà aparèixer el logotip, ni la marca del centre, ni la imatge institucional de l'Ajuntament de Manresa sense l'autorització prèvia dels mateixos. En cas d’acord previ es contempla que el logotip de l'Ateneu les Bases hi pugui aparèixer en tant que entitat col·laboradora de l’activitat. En cap cas, però, a la difusió de l’activitat no hi figurarà el telèfon del centre per obtenir més informació prèvia de l’acte.

 

21. La informació entregada en la fitxa "Dades per a la comunicació de l'activitat" pot ser publicada als diferents mitjans de què disposa Ateneu Les Bases, i la veracitat del contingut serà responsabilitat de l’autor i emissor d'aquesta.

 

22. Ateneu Les Bases es reserva el dret de publicar la informació rebuda respecte a l'activitat de la manera més adequada i seguint els protocols d'imatge i comunicació de l'entitat. La publicació dependrà de la disponibilitat del departament de comunicació, sempre i quan es compleixin els protocols per a la publicació i els seus terminis d'entrega.

23. Cap entitat arrendararia, temporal o puntual, té dret a l'exculsivitat de ésser la unica en oferir o publicitar una mateixa tipologia de producte o servei.

 

24. L’entitat arrendatària te absolutament prohibit utilitzar els espais utilitzats i les activitats desenvolupades a les instal·lacions d'Ateneu Les Bases per a fer difusió de publicitat o comercialització de productes o serveis d'empreses o entitats externes.